Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Jednostki OrganizacyjneJednostki Organizacyjne Powiatu Prudnickiego

Dom Dziecka w Głogówku

48-250 Głogówek, ul. 3 maja 21
tel.: (0-77) 406 77 50 lub (0-77) 77 51, fax: (0-77) 406 77 50
Adres e-mail:
Adres e-mail (2):
Kierownik Dyrektor: mgr Justyna Kipka
Godziny urzędowania: od 7:00, do 15:00,
Forma i zakres działania: Placówka Socjalizacyjna

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku

48-200 Prudnik, ul. Młyńska 11
tel.: (0-77) 436 21 53 lub (0-77) 436 28 58, fax: (0-77) 436 28 58 (wew. 14)
Adres e-mail:
Strona WWW: www.dpsprudnik.pl
Kierownik Dyrektor: mgr Maciej Staszewski
Godziny urzędowania: od 7:00, do 15:00
Gabinet pielęgniarski czynny całą dobę
Forma i zakres działania: Opieka nad osobami starszymi

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

48-200 Prudnik, ul. Legionów 12a
tel.: (0-77) 438 05 30, fax: (0-77) 438 05 40
Adres e-mail:
Strona WWW: www.strazprudnik.pl
Kierownik Dyrektor: st. kpt. mgr inż. Krzysztof Wiciak - Komendant Powiatowy PSP w Prudniku
Godziny urzędowania: od 7:30, do 15:30

Forma i zakres działania: mundurowa jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej. Komenda Powiatowa PSP w Prudniku jest jednostką budżetową. W skład Komendy wchodzi Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych i bhp, samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych, samodzielne stanowisko pracy ds. finansów, sekcja ds. kwatermistrzowsko-technicznych. Do głównych zadań komendy należy: organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze powiatu, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych, rozpoznawanie różnego rodzaju zagrożeń, organizację szkoleń, opracowywanie planów ratowniczych.

Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich

48-250 Racławice Śląskie, ul. Zwycięstwa 34
tel.: (0-77) 437 65 03, fax: (0-77) 437 65 03
Adres e-mail:
Strona WWW: www.dps-raclawice.za.pl
Kierownik Dyrektor: mgr Anna Siemiginowska
Godziny urzędowania: placówka jest całodobowa, godziny pracy sekretariatu 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku
Forma i zakres działania: Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 55a
tel., fax: (0-77) 436 91 25, (0-77) 436 29 90
Adres e-mail:
Kierownik: Jolanta Barska
Godziny urzędowania: w poniedziałki od 8:00 do 16:00, a w pozostałe, robocze dni tygodnia od 7:30, do 15:30
Forma i zakres działania: PCPR wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej o charakterze publicznym dotyczących polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych.
Strona WWW: pcpr-prudnik.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku

48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 55a
tel.: (0-77) 436 38 62, fax: (0-77) 436 38 62
Adres e-mail:
Strona WWW: www.poradniaprudnik.pl
Dyrektor: mgr Katarzyna Cukier
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30,
sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:15.
Dyrektor przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 12:00-14:45, oraz czwartki w godzinach 9:00-12:00.

Forma i zakres działania: Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna udziela dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i bezpłatne.

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku

48-200 Prudnik, ul. Jagiellońska 21
tel.: 77 436 99 99, fax: 77 436 99 88
Adres e-mail:
Strona WWW: www.pup-prudnik.pl
Kierownik Dyrektor: mgr inż. Grażyna Klimko
Godziny urzędowania: od 7:30, do 15:30

Forma i zakres działania: Jednostka Organizacyjna wchodząca w skład powiatowej administracji zespolonej działającej w formie samodzielnej jednostki budżetowej. PUP realizuje zadania w zakresie polityki rynku pracy.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Prudniku

48-200 Prudnik, ul. Młyńska 1
tel.: (0-77) 436 35 30, fax: (0-77) 436 35 30
Adres e-mail:
Strona WWW: sosw.powiatprudnicki.pl
Kierownik Dyrektor: mgr Eugeniusz Kurpiel
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
Forma i zakres działania: Edukacja - szkolnictwo specjalne

Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej

48-210 Biała, ul. Moniuszki 8
tel.: (0-77) 438 70 33, fax: (0-77) 438 85 61
Adres e-mail:
Strona WWW: www.szpitalbiala.pl
Kierownik Dyrektor: Dr n. med. Zdzisław Juszczyk
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:00

Forma i zakres działania: Samodzielny, publiczny zespół opieki zdrowotnej.
Świadczenia zdrowotne realizowane są w formie opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej, w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej, w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku

48-200 Prudnik, ul. Gimnazjalna 2
tel.: (0-77) 436-23-16, fax: (0-77) 436-23-16
Adres e-mail:
Strona WWW: www.wodip.opole.pl/~lo1prudnik
Kierownik Dyrektor: mgr Benedykt Chałupnik
Godziny urzędowania: od 7:30, do 15:30
Forma i zakres działania: Szkoła Publiczna dla młodzieży.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

48-200 Prudnik, ul. Podgórna 5
tel.: (0-77) 436 29 95, fax: (0-77) 436 29 95
Adres e-mail:
Strona WWW: http://www.ckziu-prudnik.pl
Kierownik Dyrektor: dr Wiesław Kopterski
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
Skargi i wnioski: poniedziałek w godzinach 13:00-15:00

Forma i zakres działania: Placówka Oświatowa W skład zespołu wchodzą: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3, I Liceum Profilowane, Technikum Nr 1, Uzupełniające Licem Ogólnokształcące, Technikum Uzupełniające, Szkoła Policealna, Ośrodek dokształcania Zawodowego

Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku

Adres e-mail:
Strona WWW: http://www.pckpprudnik.pl

Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku

48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76
tel.: (0-77) 436 20 95, fax: (0-77) 436 20 95
Adres e-mail:
Strona WWW: www.rolnik.of.pl
Kierownik Dyrektor: Andrzej Chruściel
Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku przyjmuje petentów w ZSR Prudnik, ul. Kościuszki 76:
Poniedziałek w godzinach od 12:00 do 15:00
Czwartek w godzinach od 12:00 do 15:00
Forma i zakres działania: Szkoła Publiczna, w której skład wchodzi: Technikum

Zespół Szkół w Głogówku

48-250 Głogówek, ul. Powstańców 34
tel.: (0-77) 437 33 01, fax:(0-77) 437 33 01
Adres e-mail:
Strona WWW: www.zsglogowek.pl
Kierownik Dyrektor: mgr Artur Stochmiałek
Godziny urzędowania: od 7:30, do 15:30, gabinet pielęgniarski czynny we wtorki, środy i piątki od godziny 12:00 do godziny 15:30

Forma i zakres działania: placówka oświatowa, w której skład wchodzą następujące szkoły: dla młodzieży (Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa), dla dorosłych (Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum Uzupełniające, Szkoła Policealna)


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności